กล้วยลืมเบรค


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 587
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : ราชบุรี
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
ปัทมาพร แก้วเลื่อนมา


สถานที่จำหน่าย : กลุ่มแปรรูปกล้วย (กล้วยลืมเบรค)
ที่ตั้ง : 42624 9 วัดเพลง วัดเพลง ราชบุรี
โทรศัพท์ : 323990590871652000
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :