กล้วยอบม้วนทูบีบานาน่า


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 454
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : กาญจนบุรี
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
ศิศมา ทองรอด


สถานที่จำหน่าย : นางศิศิมา ทองรอด
ที่ตั้ง : 171/15 ทุ่งนา 11 3 พัฒนากาญจน์ เมืองกาญจนบุรี ปากแพรก กาญจนบุรี
โทรศัพท์ : 098-5926465
โทรสาร : 034-512836
อีเมลล์ : sasima_noseko@hotmail.com
Website :