กระเป่๋าเอนกประสงค์


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 486
ประเภท :
ผ้า/เครื่องแต่งกาย
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : กาญจนบุรี
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
นริศรา จีนาภักดิ์


สถานที่จำหน่าย : กลุ่มหัตถกรรมทอผ้าบ้านใหม่
ที่ตั้ง : 42614 2 ท่าม่วง บ้านใหม่ กาญจนบุรี
โทรศัพท์ : 081-9421445
โทรสาร : 034-613323
อีเมลล์ : Narisphathai@hotmail.com
Website :