กระยาสารทสมุนไพรแม่บุญนำ


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 394
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : กาญจนบุรี
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
ชัชฎา สกุลอัญมณี


สถานที่จำหน่าย : กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาตำบลบ้านใหม่
ที่ตั้ง : 33 1 ท่าม่วง บ้านใหม่ กาญจนบุรี
โทรศัพท์ : 034-613655, 080-7766403
โทรสาร : 034-613655
อีเมลล์ : khunkooky@gmail.com
Website :