กล้วยทอดกรอบชนิดเค็ม


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 296
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : สุพรรณบุรี
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
ระเบียบ อานมณี


สถานที่จำหน่าย : วิสาหกิจชุมชนผลไม้ทอดกรอบ หมู่ที่ 1 บ้านเดิมบาง
ที่ตั้ง : 81 - 1 - เดิมบางนางบวช เดิมบาง สุพรรณบุรี
โทรศัพท์ : 085-8082959
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :