ข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 338
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : สุพรรณบุรี
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
วีรพงศ์ เรืองทรัพย์เอนก


สถานที่จำหน่าย : นายวีรพงศ์ เรืองทรัพย์เอนก
ที่ตั้ง : 302 5 ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี
โทรศัพท์ : 896823491035481000
โทรสาร : 35481134
อีเมลล์ : weerapongrr@gmail.com
Website :