กระเป๋าผ้าแคสวาส


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 359
ประเภท :
ผ้า/เครื่องแต่งกาย
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : สุพรรณบุรี
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
เยาวเรศ พลายอินทร์


สถานที่จำหน่าย : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
ที่ตั้ง : 110 1 มาลัยแมน สองพี่น้อง ทุ่งคอก สุพรรณบุรี
โทรศัพท์ : 818572719
โทรสาร :
อีเมลล์ : tonchon@hotmail.co.th
Website :