กะละแมผสมสับปะรด


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 386
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : นครปฐม
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
สมพร ผู้มีจรรยา


สถานที่จำหน่าย : กลุ่มกาละแมทัพหลวง
ที่ตั้ง : 1 16 เมืองนครปฐม ทัพหลวง นครปฐม
โทรศัพท์ : 081-0071777
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :