กล้วยกรอบ


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 379
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : นครปฐม
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
พงศ์พัฒน์ จึงสมานญาติ


สถานที่จำหน่าย : พงศพัฒนา
ที่ตั้ง : 42407 2 เมืองนครปฐม หนองปากโลง นครปฐม
โทรศัพท์ : 034-218367
โทรสาร : 034-218368
อีเมลล์ : lolay_kung@hotmail.com
Website :