กระเป๋าเดินทาง


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 387
ประเภท :
ผ้า/เครื่องแต่งกาย
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : นครปฐม
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
เพ็ญศรี ฉอ้อนชม


สถานที่จำหน่าย : วิสาหกิจชุมชนจักสานผักตบชวาบ้านคลองนกกระทุง
ที่ตั้ง : 66 8 บางเลน คลองนกกระทุง นครปฐม
โทรศัพท์ : 819883461
โทรสาร :
อีเมลล์ : LORGCTAI @ HOTMAIL.COM
Website :