กล้วยหอมอบเนย - รสเค็ม


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 358
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : นครปฐม
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
วันดี ไพรรักษ์บุญ


สถานที่จำหน่าย : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพผลไม้สดและผลผลิตการเกษตรแปรรูป บ้านดอนทอง
ที่ตั้ง : 88/1 4 สามพราน คลองใหม่ นครปฐม
โทรศัพท์ : 087-4002667 , 034-980189
โทรสาร :
อีเมลล์ : banana@plearn-banana.com
Website :