กระเป๋าผ้าเคลือบพลาสติก


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 556
ประเภท :
ผ้า/เครื่องแต่งกาย
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : นครปฐม
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
นฤมล เศรษฐอำนวย


สถานที่จำหน่าย : กระเป๋าผ้าศาลายา
ที่ตั้ง : 97/5 1 พุทธมณฑล ศาลายา นครปฐม
โทรศัพท์ : 879785851
โทรสาร :
อีเมลล์ : ืnarumol.seat@gmail.com
Website :