ลอดช่องสยาม


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 508
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : สมุทรสาคร
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
อารียา ยิ้มทะโชติ


สถานที่จำหน่าย : นางสาวอารียา ยิ้มทะโชติ
ที่ตั้ง : 31/4 7 เมืองสมุทรสาคร โคกขาม สมุทรสาคร
โทรศัพท์ : 034-870184
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :