มะพร้าวอบกรอบ


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 482
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : สมุทรสาคร
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
นวลนภา ไตรเวช


สถานที่จำหน่าย : บริษัท พีพีเค อินเตอร์ฟู้ด จำกัด
ที่ตั้ง : 189/598 5 เมืองสมุทรสาคร พันท้ายนรสิงห์ สมุทรสาคร
โทรศัพท์ : 34118541
โทรสาร :
อีเมลล์ : nualnapa@gmail.com
Website :