น้ำตาลมะพร้าว


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 397
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : สมุทรสงคราม
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
สุรินทร์ แก้วมณี


สถานที่จำหน่าย : วิสาหกิจชมุชนเกษตรกรดาวเรือง
ที่ตั้ง : 32 10 เมืองสมุทรสงคราม บางขันแตก สมุทรสงคราม
โทรศัพท์ : 086-7949798
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :