กล้วยอบพลังงานแสงอาทิตย์


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 722
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : สมุทรสงคราม
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
ศุภลักษณ์ บัวโรย


สถานที่จำหน่าย : วิสาหกิจชุมชนบ้านสบายใจ
ที่ตั้ง : 84//58 1 บายพาส เมืองสมุทรสงคราม ลาดใหญ่ สมุทรสงคราม
โทรศัพท์ : 084-3545615
โทรสาร :
อีเมลล์ : petch 720@hotmail.com
Website :