น้ำตาลมะพร้าว (ก้อน)


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 414
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : สมุทรสงคราม
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
สุรินทร์ ยิ่งเจริญธนา


สถานที่จำหน่าย : โอ้วเจริญพร
ที่ตั้ง : 42397 1 เมืองสมุทรสงคราม คลองเขิน สมุทรสงคราม
โทรศัพท์ : 081-6226226
โทรสาร : 034-756
อีเมลล์ : impossible.dpu@gmail.com
Website :