ข้าวกล้องไรซ์เบอรี่


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 379
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : สมุทรสงคราม
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
ประไพ ทองอินทรีย์


สถานที่จำหน่าย : วิสาหกิจชุมชนวัดประดู่พอเพียง
ที่ตั้ง : 42445 อัมพวา วัดประดู่ สมุทรสงคราม
โทรศัพท์ : 949799854
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :