ขนมหม้อแกงกล้วยหอมทอง


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 428
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : เพชรบุรี
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
ประวิทย์ เครือทรัพย์


สถานที่จำหน่าย : ลุงเอนกขนมหวานเมืองเพ็ชร์
ที่ตั้ง : 9 5 เมืองเพชรบุรี สำมะโรง เพชรบุรี
โทรศัพท์ : 032-444074-5
โทรสาร : 032-444070
อีเมลล์ : khanommuangphet@gmail.com
Website :