กล้วยเส้นอบเนย


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 451
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : เพชรบุรี
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
สุขุมาษ เติมศักดิ์


สถานที่จำหน่าย : กลุ่มแม่บ้าน-เยาวชนบ้านห้วยสาริกา
ที่ตั้ง : 131/1 11 หนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี
โทรศัพท์ : 089-0578857 095-8546311
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :