กล้วยหอมทองปลอดสารพิษ


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 385
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : เพชรบุรี
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
หยัน เยื่อใย


สถานที่จำหน่าย : สหกรณ์การเกษตรท่ายาง จำกัด
ที่ตั้ง : 3 5 ท่ายาง ท่ายาง เพชรบุรี
โทรศัพท์ : 32437556
โทรสาร : 32463828
อีเมลล์ :
Website :