ขนมหวานสาเกเชื่อม


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 391
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : เพชรบุรี
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
สิริกาญจน์ กลิ่นชุ่มโชคชัย


สถานที่จำหน่าย : ร้านแม่ชิน
ที่ตั้ง : 44 - 6 - บ้านลาด ไร่มะขาม เพชรบุรี
โทรศัพท์ : 852906663
โทรสาร :
อีเมลล์ : sawitree.k@hotmail.com
Website :