ขนมปังชีสเชคไส้สับปะ


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 90
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
สุคนธ์ สุขอนุเคราะห์


สถานที่จำหน่าย : กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรร่องแก้ว
ที่ตั้ง : 46/7 4 เมืองประจวบคีรีขันธ์ เกาะหลัก ประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ : 081-6521723
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :