กล้วยอบกรอบ


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 169
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
ดวงพร ราชานาค


สถานที่จำหน่าย : กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนาวัลเปรียง
ที่ตั้ง : 1 1 กุยบุรี กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ : 081-7555399
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :