กล้วยกวนน้ำอ้อย


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 174
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
น้ำอ้อย คงแก้ว


สถานที่จำหน่าย : กลุ่มแปรรูปวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองคล้า
ที่ตั้ง : 94/2 9 บางสะพานน้อย บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ : 898088028
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :