ขนมปังชีสเชคไส้สับปะรด


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 235
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
สุรเชษฐ บัวเจริญ


สถานที่จำหน่าย : ขนมปังชีสเชคตราสมบูรณ์
ที่ตั้ง : 308 6 หัวหิน ทับใต้ ประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ : 860973305
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :