กระเป๋าหนังวัว


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 199
ประเภท :
ผ้า/เครื่องแต่งกาย
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : นครศรีธรรมราช
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
สายสุดา พิทักษ์กาญจน์


สถานที่จำหน่าย : นายน้อยร้อยพัรสร้อย
ที่ตั้ง : 624 ราชดำเนิน เมืองนครศรีธรรมราช ในเมือง นครศรีธรรมราช
โทรศัพท์ : 083-2825477
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :