กระเป๋าธนบัตร


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 178
ประเภท :
ผ้า/เครื่องแต่งกาย
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : นครศรีธรรมราช
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
อาทิตยา จันทร์เสน


สถานที่จำหน่าย : อิมออย ร้อยกระเป๋าหนัง
ที่ตั้ง : 231/2 - 3 - เฉลิมพระเกียรติ ทางพูน นครศรีธรรมราช
โทรศัพท์ : 0997741191, 0622101299
โทรสาร : -
อีเมลล์ : ioil3127@hotmail.com
Website :