ขนมเปี๊ยะเจ๊กิม


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 369
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : กระบี่
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
ศรรยพัศธ์ เหล่าจันอัน


สถานที่จำหน่าย : เจ๊กิม ขนมเปี๋ยะ
ที่ตั้ง : 224 11 เมืองกระบี่ กระบี่น้อย กระบี่
โทรศัพท์ : 088 7684662
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :