กาแฟโบราณ


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 371
ประเภท :
เครื่องดื่ม
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : กระบี่
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
กิตติมา ถิ่นเกาะยาว


สถานที่จำหน่าย : กลุ่มกาแฟโบราณบ้านร่าหมาด
ที่ตั้ง : 34/1 2 เกาะลันตา เกาะกลาง กระบี่
โทรศัพท์ : 9896502898
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :