คลองท่อมค๊อฟฟี่


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 385
ประเภท :
เครื่องดื่ม
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : กระบี่
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
ประไพ จันทรักษ์


สถานที่จำหน่าย : คลองท่อม ค๊อฟฟี่
ที่ตั้ง : 42387 2 คลองท่อม คลองท่อมใต้ กระบี่
โทรศัพท์ : 075 640279
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :