ขนมปั่งเปี๊ยะ


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 376
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : กระบี่
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
ฉวีวรรณ ช่วยการ


สถานที่จำหน่าย : นางฉวีวรรณ ช่วยการ
ที่ตั้ง : 220 2 เพชรเกษม เหนือคลอง เหนือคลอง กระบี่
โทรศัพท์ : 75691155
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :