ขิงผงสำเร็จรูป


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 596
ประเภท :
เครื่องดื่ม
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : พังงา
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
ปรีดา ทวีรส


สถานที่จำหน่าย : กลุ่มอาชีพสตรีบ้านเขาตำหนอน
ที่ตั้ง : 42378 - 1 - ทับปุด ถ้ำทองหลาง พังงา
โทรศัพท์ : 814767441
โทรสาร : -
อีเมลล์ :
Website :