ขนมก้องหยุ่นถึง


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 288
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : ภูเก็ต
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
วิภาดา ทองภิณโญชัย


สถานที่จำหน่าย : ร้านขนมเค่งติ้น
ที่ตั้ง : 344 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ตลาดใหญ่ ภูเก็ต
โทรศัพท์ : 076-212185 /087-2822024
โทรสาร : 076-222747
อีเมลล์ : kengtin_phuket@gmail.com
Website :