ถั่วเหลืองเจ้าฟ้าชนิดผง


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 331
ประเภท :
เครื่องดื่ม
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : ภูเก็ต
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
สุทธิกานต์ กีรติจริยาโสภณ


สถานที่จำหน่าย : ถั่วเหลืองเจ้าฟ้า
ที่ตั้ง : 56 พัฒนา เมืองภูเก็ต ตลาดเหนือ ภูเก็ต
โทรศัพท์ : 076-216581
โทรสาร : 076-354839
อีเมลล์ : jee_pu@hotmail.com
Website :