น้ำทุเรียนชงดื่ม


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 353
ประเภท :
เครื่องดื่ม
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : ภูเก็ต
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
วิรวัฒน์ เปี่ยมวิวัตติกุล


สถานที่จำหน่าย : บริษัท พรทิพย์ (ภูเก็ต) จำกัด
ที่ตั้ง : 108/1 5 เมืองภูเก็ต รัษฎา ภูเก็ต
โทรศัพท์ : 076-261555-6
โทรสาร : 076-261557
อีเมลล์ : info@pornthipphuket.com
Website :