น้ำพริกไทยดำ


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 394
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : ภูเก็ต
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
วาสนา รงค์กุล


สถานที่จำหน่าย : กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรศรีสุนทรพัฒนา
ที่ตั้ง : 107/47 5 ถลาง ศรีสุนทร ภูเก็ต
โทรศัพท์ : 086-2857476
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :