กล่องใส่กระดาษทิชชู


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 353
ประเภท :
ของใช้/ของประดับตกแต่งและของที่ระลึก
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : ภูเก็ต
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
กุลณสร แซ่เล้า


สถานที่จำหน่าย : บ้านหัตถกรรมภูมิ-ฟ้า
ที่ตั้ง : 41456 6 ถลาง ศรีสุนทร ภูเก็ต
โทรศัพท์ : 076-317550
โทรสาร : 076-317555
อีเมลล์ : poom.fah@gmail.com
Website :