น้ำพริกกุ้งเสียบ


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 428
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : ภูเก็ต
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
อาภรณ์ รังสินธุรัตน์


สถานที่จำหน่าย : บริษัทคุณแม่จู้ จำกัด
ที่ตั้ง : 159/21 5 เทพกระษัตรี ถลาง เทพกระษัตรี ภูเก็ต
โทรศัพท์ : 076-62126-7
โทรสาร : 076-621228
อีเมลล์ : khunmaeju@khunmaejuphuket.com
Website :