น้ำมะม่วงหิมพานต์พร้อมดื่มตราแอนเนอร์จี


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 620
ประเภท :
เครื่องดื่ม
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : ภูเก็ต
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
ศุภลักษณ์ สุหิรัญญวานิช


สถานที่จำหน่าย : บจ.เดอะแคชชูวี่ภูเก็ต (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ตั้ง : 51/13 5 เทพกระษัตรี ถลาง ศรีสุนทร ภูเก็ต
โทรศัพท์ : 076-272915
โทรสาร : 076-272916
อีเมลล์ : Cashewy_juice@hotmail.com
Website :