น้ำพริกเผาไข่เค็มไชย


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 767
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : สุราษฎร์ธานี
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
ยุภา เทียมกุล


สถานที่จำหน่าย : น้ำพริกเมืองสุราษฎร์ (ป้าสุ)
ที่ตั้ง : 99/507 4 1 กาญจนวิถี เมืองสุราษฎร์ธานี บางกุ้ง สุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ : 819705616
โทรสาร : 077-213756
อีเมลล์ : nitti.ya@windowlive.com
Website :