กาแฟคั่วบด


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 347
ประเภท :
เครื่องดื่ม
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : ระนอง
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
นางอารีย์ ค้วนเครือ


สถานที่จำหน่าย : กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านมารีย์
ที่ตั้ง : 158/41 5 กระบุรี จ.ป.ร. ระนอง
โทรศัพท์ : 081-0177299
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :