น้ำพริกเผา


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 283
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : ระนอง
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
สุภาพรรณ ชูทอง


สถานที่จำหน่าย : วิสาหกิจชุมชนสตรีสหกรณ์ บ้านบางกุ้ง
ที่ตั้ง : 125 6 กระบุรี น้ำจืด ระนอง
โทรศัพท์ : 084-8372788
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :