กาแฟ 3in1


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 349
ประเภท :
เครื่องดื่ม
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : ชุมพร
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
นัด ดวงใส


สถานที่จำหน่าย : สหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร จำกัด
ที่ตั้ง : 274 9 ท่าแซะ-ปะทิว ท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร
โทรศัพท์ : 077-599683
โทรสาร : 077-599635
อีเมลล์ :
Website :