กล้วยเล็บมือนางอบแห้ง


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 1081
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : ชุมพร
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
จินตนา หีตเสมียน


สถานที่จำหน่าย : กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรพ่อตาหินช้าง
ที่ตั้ง : 256 3 เพชรเกษม หมู่ที่ 3 ท่าแซะ สลุย ชุมพร
โทรศัพท์ : 081-8933704
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :