กล้วยเล็บมือนางอบ


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 786
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : ชุมพร
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
จันตนา นามกร


สถานที่จำหน่าย : กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
ที่ตั้ง : 42437 4 ปะทิว ทะเลทรัพย์ ชุมพร
โทรศัพท์ : 898662682
โทรสาร : 77655026
อีเมลล์ : Sangtwanotop@gmail.com
Website :