กล้วยเล็บมือนางกรอบ รสธรรมชาติ


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 611
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : ชุมพร
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
ชายชาญ สุวรรณอำภา


สถานที่จำหน่าย : ไร่หอมทอง
ที่ตั้ง : 47/1 สุขประชา หลังสวน หลังสวน ชุมพร
โทรศัพท์ : 890058725
โทรสาร : 077-544859
อีเมลล์ : rht_2005@hotmail.com, suwanumpa@gmail.com
Website :