กรงนกเขาเล็ก


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 441
ประเภท :
ของใช้/ของประดับตกแต่งและของที่ระลึก
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : สงขลา
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
หยัด บิลก่อเด็ม


สถานที่จำหน่าย : กลุ่มหัตถกรรมจักสานกรงนกชุมชนหนองทราย
ที่ตั้ง : 39/3 10 หาดใหญ่ คลองแห สงขลา
โทรศัพท์ : 558985631
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :