กาแฟพื้นเมือง ตรา ดอกปราดู่


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 776
ประเภท :
เครื่องดื่ม
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : สตูล
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
อะหมิหน๊ะ ลายงาม


สถานที่จำหน่าย : วิสาหกิจชุมชนการแปรรูปกาแฟพื้นเมืองบ้านโคกประดู่
ที่ตั้ง : 73 11 เมืองสตูล ฉลุง สตูล
โทรศัพท์ : 084-2680201
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :