กาแฟโบราณชักเย่อ


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 818
ประเภท :
เครื่องดื่ม
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : สตูล
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
รัชนี เด่นกาญจนศักดิ์


สถานที่จำหน่าย : กลุ่มเตอร์บิลัง
ที่ตั้ง : 254 2 เมืองสตูล เจ๊ะบิลัง สตูล
โทรศัพท์ : 08-2265-2157
โทรสาร : 74772601
อีเมลล์ : Ratchanee_den@hotmail.com
Website :